افتخارات ما در پیش دبستان و دبستان

  • منتخب استـانی جشنـواره جابربن حیان و موفق به دریافت لوح تـقدیر
  • موفق به کسی لوح تقدیر از دانشگاه کنبرا استرالیا و کسب جایزه ویژه ، فوق ممتاز و ممتاز دانش آموزی آزمون ریاضی AMT
  • دارنده مقام اول مسابقات سازه ماکارونی 
  • دارنده مقام برتـر رشته های ورزشی شطرنج ،شـنا 
  • دارنده مقام برتـر در مسابقات احکام 
  • کسب مقام برتـر در مسابقات سرود همگـانی 
  • کسب مقام برتـر در مسابقات کتابخوانی منطقه 
  • دارنده سه مقام اول در مسابقات هنر های آوایی منطقه 

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید